(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2013
Eucharystyczny klucz - cud na cudami, który zmienia wszystko.

(119kB)

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE VII/2013

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Modlitwa różańcowa


INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa obrażające Boga
i raniące Niepokalane Serce MaryiJezus nauczył nas modlitwy "Ojcze nasz", Maryja nauczyła nas modlitwy różańcowej, modlitwy, która ma moc egzorcyzmu, która wielokrotnie zmieniała bieg historii.

W Kościele istnieje wspólnota modlitewna "Żywy Różaniec". Składa się ona z Żywych Róż, a każda Róża, z 20.osób, tylu, ile jest tajemnic w Różańcu. Każdy odmawia codziennie jedną tajemnicę różańca - czyli: jedno "Ojcze nasz" dziesięć "Zdrowaś Maryjo" i jedno "Chwała Ojcu". W ten sposób, w Róży, odmawiany jest codziennie cały Różaniec. Choć każdy z członków "Żywego Różańca" modli się tajemnicą, która mu przypadła podczas comiesięcznej zmiany tajemnic, w miejscu i czasie przez siebie wybranym, to jednak istotą są wspólne intencje modlitewne. Są to zasady obowiązujące przy organizowaniu "Żywych Róż" na całym świecie. W parafii nad tą wspólnotą czuwa ks. proboszcz, by w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat, idąc za wskazaniami Stolicy Apostolskiej (według papieskich intencji modlitewnych), wynagradzała Bogu za popełnione zło i wypraszała łaskę nawrócenia tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Jakże wielka jest moc modlitwy różańcowej, jak wiele światła, jak wielkie łaski w nawracaniu grzeszników otrzymujemy poprzez wzajemne modlitewne zjednoczenie naszych serc z Maryją, która prowadzi nas zbawczą drogą Jezusa.

(98kB)Zdarza się, że w tragediach życiowych szukamy pomocy dla swoich bliskich, prosząc zakony kontemplacyjne o modlitwę, a czy sami bierzemy do rąk różaniec? czy naszych bliskich uczymy tej modlitwy? Jezus, mówi, że tam gdzie dwóch, lub trzech spotyka się w Jego imię, tam On jest pośród nich, tam Jego błogosławieństwo i łaska. Bo "Żywy Różaniec" to zjednoczenie się w imię Pana przy Sercu Niepokalanej, to wzajemne noszenie brzemion, to ofiarowanie innym siebie. Wielu doświadczyło mocy modlitwy różańcowej i zaczęło żyć życiem łaski, ochraniając własne rodziny przed złem. Wielu organizuje się w "Róże" - po 20 osób i prosi Księdza Proboszcza, by wszczepił je żywą tkankę Kościoła. Jakaż to łaska i moc, gdy 20 osób modli się także w twojej intencji i jakie szczęście, móc pomóc innym, a tak niewiele trzeba, bo pięć minut trwa jedna dziesiątka Różańca.

Gdy modlimy się za innych, sami doświadczamy wielu łask. Ale, pamiętajmy różaniec to nie talizman, to drabina po której wspinamy się do nieba, to łańcuch miłości, którym należy otoczyć Kościół, rodzinę, świat przed złem, byśmy mogli żyć w świetle Boga.

"Żywy Różaniec"- to wspólnota, posiadająca struktury: krajowe, diecezjalne, statut. A odpowiedzialnym za Żywy Różaniec z Ramienia Konferencji Episkopatu Polski, jest ks. abp Wacław Depo. Natomiast krajowym Moderatorem Żywego Różańca, Ks. Szymon Mucha. On też zwraca naszą uwagę na bardzo ważną rzecz, -"Róża" to nie prywatna grupa modlitewna osoby organizującej, lub Zelatorki - czyli osoby odpowiedzialnej za "różę", czy też księdza. Ale, jest to żywa cząstka Kościoła, odgrywająca wielką rolę Jego życiu.

(35kB)Maryja, w każdym z objawień prosi o modlitwę różańcową, która jest streszczeniem prawd Ewangelii, naśladowaniem Jej cnót, rozważaniem dróg Bożych. Modlitwa i bliskość Maryi, przywraca życie eucharystyczne, ochrania rodzinę i społeczeństwo przed śmiercią duchową, zniewoleniami nałogami, laicyzmem, przed zepsuciem obyczajów, wyprasza łaskę dzielenia się wiarą, broni od złego siebie i bliskich. Dzięki modlitwie różańcowej jesteśmy w sercu Kościoła, tworzymy żywy Kościół karmiąc się Ciałem Pana i modląc się w intencjach: papieskich, misyjnych Kościoła i za siebie nawzajem. Tak, szczególną wagę trzeba nam przywiązywać do poczucia wspólnoty z Kościołem, do bycia otwartym na dary Ducha Świętego. Tu "ja" zamieniamy na "my" , ty jesteśmy otwarci na wszystkie intencje naszych parafian. Każdy może do nas przyjść poprosić o wsparcie modlitewne. Kościół, też pamięta o swoich dobroczyńcach / na mocy specjalnego i wyraźnego indultu Stolicy Apostolskiej, z dnia 25 października 1967 roku, Święta Penitencjaria udzieliła odpustu zupełnego osiem razy w roku: dniu przyjęcia do Żywego Różańca i we wszystkie święta poświecone Maryi/.

W Kaplicy Sykstyńskiej, na jednym z fragmentów fresku Michała Anioła przedstawiającego "Sąd Ostateczny", widzimy jak różaniec staje się ratunkiem dla duszy. Tę wspaniałą broń przeciwko złu - "Różaniec" ukazuje nam Papież Franciszek. On wielokrotnie modlił się modlitwą różańcową z wiernymi, tak, jak w pierwszą sobotę maja, rzymskiej Bazylice Santa Maria Maggiore. Tak,13 maja br. w Fatimie na prośbę Ojca Świętego Franciszka, biskupi portugalscy zawierzyli Jego pontyfikat Matce Bożej, Tej, która prosiła "Odmawiajcie codziennie Różaniec". Tak też 31 maja, Papież dał nam wzór tej modlitwy przewodnicząc nabożeństwu na placu św. Piotra. Natomiast, Polacy, z jednoczeni w rodzinie "Żywego Różańca", łączyli się duchowo z Ojcem Świętym - 1 czerwca podczas I Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żywego Różańca na Jasną Górę. A hasło brzmiało "Żywy Różaniec Maryjną szkołą wiary".

Jeśli odpowiedziałeś już na wezwanie Maryi - witamy w Armii Niepokalanej

Armia Niepokalanej