(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2013
Eucharystyczny klucz - cud na cudami, który zmienia wszystko.

(119kB)

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE II/2013

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował Panie wobec wszystkich narodów (Łk 2, 30-31).


INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa obrażające Boga
i raniące Niepokalane Serce Maryi(137kB)Nas chrześcijan, nie może nie boleć profanacja Krzyża, niszczenie Pisma Świętego, profanacja wizerunku Jezusa i Maryi i innych symboli chrześcijańskich.

Ty Maryjo, osłaniasz nas przed gniewem Boga, przyjmujesz na Siebie cierpienie, na które zasłużyliśmy i wynagradzasz Bogu za nasze grzechy, ponieważ wielu zatraciło tę formę duchowości chrześcijańskiej i mało jest tych, którzy o niej przypominają. Coraz rzadziej zwracamy uwagę na wypełnienie piątego warunku Sakramentu Pokuty i Pojednania, to jest na zadośćuczynienie, czyli wynagrodzenie, Panu Bogu i bliźniemu. Zapominamy też, że to Eucharystia jest centrum nabożeństwa wynagradzającego.

W Fatimie, anioł udzielający dzieciom Komunii św. mówił o wynagradzaniu: "bierzcie i pijcie Ciało i Krew Jezusa Chrystusa, okrutnie znieważanego przez niewdzięcznych ludzi. Wynagradzajcie przewinienia i pocieszajcie swojego Boga".

Przeciwnik Boga - szatan, próbuje nam wmówić, że to prywatna sprawa każdego z nas, próbuje nie dopuścić, by nabożeństwo wynagradzające pierwszych sobót zaistniało we wspólnocie Kościoła. Tylko, że wola Boga jest nieodwracalna, spełni się mimo naszego nieposłuszeństwa. Nie chcemy wynagradzać z potrzeby serca, będziemy to czynić, ale we łzach, bólu i cierpieniach, patrząc na coraz to nowe szatańskie harce.

Wobec wielkiego bluźnierstwa na Jasnej Górze, niektórym otworzyły się oczy i wzywają do modlitwy ekspiacyjnej. Ale jest wiele serc stwardniałych, już nie słyszących głosu Boga. Boga, który poprzez orędzie fatimskie wskazuje, że wobec wielkości zła, jedynym ratunkiem jest to najczystsze Serce spośród rodzaju ludzkiego -Niepokalane Serce Maryi i to przez Nie, Bóg pragnie okazać miłosierdzie światu. To przez to jedyne nieskalane grzechem Serce, Bóg zechciał odnowić relację z człowiekiem przychodząc na ziemię, a teraz pragnie, byśmy i my złożyli swoje serca w Sercu Maryi. Ona w czystości Swego Serca zjednoczy nas z Sercem Eucharystycznym Jezusa Chrystusa, które jest najwyższym, jedynym wynagrodzeniem i ceną odkupienia za grzechy świata.

Bóg przychodzi do każdego człowieka, ale konieczna jest miłość i wiara by móc doświadczyć Jego obecności, by zauważyć wzajemną miłość Ojca i Syna i miłość Boga do każdego z nas, w Ewangelii i w Eucharystii, by odpowiedzieć na nią w Duchu Miłości.

(9kB) Jezus mówi: "Tego, kto miłuje Mnie w Eucharystii, umiłuje mój Ojciec i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać"

"Ten jest światłością dla pogańskich ludów,
Ten Izraela chwałą i potomkiem;
Ustanowiony na upadek wielu,
Wszystkim narodom dany dla zbawienia,
Aż się wyjawią serca tajemnice".
/Hymn/

Radujmy się, Jezus już odkupił świat. A teraz my, jako Jego Mistyczne Ciało - Kościół mamy włączyć się w Zbawczą Ofiarę Eucharystyczną, uobecniającą Jego Ofiarę Krzyżową i współcierpienia Jego Matki, Maryi. I my wzorem Jezusa i Maryi, mamy z naszego życia uczynić narzędzia odkupienia dusz.

Zło nie ma dostępu do Niepokalanego Serca Maryi, bijącego w rytm Serca Jej Syna - Jezusa. Dlatego oddajmy się całkowicie pod Jej opiekę, by nasze życie było życiem dla Boga, życiem eucharystycznym, to jest ofiarnym miłością, na wzór Maryi. Bowiem Jezus pragnie widzieć w nas Maryję, pragnie byśmy stali się godni zwać się Jego Ciałem - Kościołem, jako wspólnotą Bosko- ludzką, której On - Chrystus jest Głową.

"Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków"

Jeśli odpowiedziałeś już na wezwanie Maryi - witamy w Armii Niepokalanej

Armia Niepokalanej