(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2013
Eucharystyczny klucz - cud na cudami, który zmienia wszystko.

(119kB)

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE V/2013

Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa obrażające Boga
i raniące Niepokalane Serce MaryiA skądże nam to, iż Bóg pragnie, by Maryja - Królowa nieba i ziemi była bardziej znana i miłowana.

Czyżby świat zapominał o roli Maryi w zbawczym dziele Boga? Częściej myślimy o Maryi, gdy potrzebujemy Jej pomocy, a nie dostrzegany cierpienia Jej Niepokalanego Serca, z powodu wielkiej ilości dusz idących na zatracenie. Serca, o którym Maryja mówiła w Fatimie, iż jest schronieniem i drogę, która zaprowadzi nas do Boga.
(91kB)Matko, pragniemy przy Twoim Sercu, zapomnieć o sobie, pragniemy czuć i myśleć jak Ty, kochać jak Ty, i służyć jak Ty i jak ty powiedzieć Bogu "tak". Pragniemy całkowicie należeć do Ciebie, pragniemy wynagradzać Ci za grzechy, by rozradowało się Twoje Serce na chwałę Boga, a łaska nawrócenia dotknęła grzeszników.

Bóg na początku historii zbawienia w tobie Maryjo zachował niebo, czyli ten stan Pełni Siebie z przed upadku człowieka w grzech pierworodny. Mimo to, spytał Cię o przyzwolenie, ponieważ Bóg nigdy nie zniewala. Obdarzył nas wolną wolę, byśmy z całą świadomością rozumu i miłością serca, zdecydowali, czy chcemy pozostać w ręku Stwórcy, czy wybrać śmierć duszy.

Matko, zanurz nas w głębi Twego Serca, byśmy mieli udział w Twoim "Fiat", bo przez Twoje Serce Bóg patrzy na ludzkość. Ty jesteś drogą ludzkości do Jezusa, tak jak Jezus jest jedyną drogą, jedynym Pośrednikiem do Ojca. Twoje Maryjo "Niech mi się stanie" i zgoda Syna Bożego na przyjecie ciała człowieczego, uratowały ludzkość od wiecznego zatracenia.

"Przeto przychodząc na świat, mówi:
Ofiary ani daru nie chciałeś,
aleś Mi utworzył ciało;
całopalenia i ofiary za grzech
nie podobały się Tobie.
Wtedy rzekłem: Oto idę-
w zwoju księgi napisano o Mnie-
abym spełnił wole Twoją, Boże.
(Hbr 10,5-7)

Pełnienie woli Boga - to życie świata.

Wszechmogący, zechciał za Twoim przyzwoleniem Maryjo być człowiekiem w Tobie i przez Ciebie. Zechciał, byś była zjednoczona z Nim: we Wcieleniu, Narodzeniu, Ofiarowaniu w świątyni i podczas Jego trzydziestoletniego ukrytego życia. Zechciał, byś była obecna przy Jego śmierci, aby mógł zjednoczyć się z Tobą Matko w ofierze i za Twoim przyzwoleniem być ofiarowany Ojcu Przedwiecznemu.

(21kB)Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort napisał: ofiarowany jak ongiś Izaak za przyzwoleniem Abrahama pogodzonego z wolą Bożą. Ona to, Maryja ,karmiła swym mlekiem Boga Wcielonego, żywiła Go, pielęgnowała, wychowała, aż wreszcie złożyła Go za nas w ofierze.

Teraz łatwiej zrozumieć ofiarniczy sens i słowa Koronki do Miłosierdzia Bożego, gdzie ofiarujemy Ojcu Przedwiecznemu Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Syna Bożego i naszego Pana Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata.

Łatwiej zrozumieć sens wynagradzającego nabożeństwa pierwszych sobót, gdzie wraz z Maryją ofiarujemy Jezusa Eucharystycznego Ojcu Przedwiecznemu. Maryja uobecnia świętość stworzenia, którą utraciliśmy przez grzech pierworodny. My, patrząc na Ten wzór świętości i pokory, uświadamiamy sobie jak bardzo grzech oddala od Boga, jak rani.

Zjednoczenie się z Tobą Maryjo, jest narzędziem zbawienia danym nam przez Boga.

Im bardziej zjednoczymy się z Tobą Matko, tym obficiej Duch Święty- Twój Oblubieniec, obdarza nas swymi łaskami.

I zadziwiamy się cudami, które za pośrednictwem Maryi dzieją się w naszym życiu. Przecież, Jezus pierwsze cuda rozpoczął przez Maryję: Słowem Maryi Jan w łonie Elżbiety został uświecony, na słowa Maryi w Kanie Galilejskiej przemienił Jezus wodę w wino.

Maryjo, oddajemy się miłości Jezusowej w Tobie.

A zanurzeni przez chrzest w śmierci i zmartwychwstaniu Twego Syna Jezusa Chrystusa, pragniemy by nikt nie zagubił życia wiecznego w Bogu. Dlatego z wielką radością przyjmujemy ten dar miłosierdzia Bożego, jakim jest przebłagalne Nabożeństwo Pierwszych Sobót, dane nam przez Boga jako ratunek dla świata i przypomnienie o Twojej roli Maryjo w dziejach zbawienia. Przypomnienie o Twoim Niepokalanym Sercu zachowanym przez Boga od wszelkiego grzechu, o Twoim Dziewiczym poczęciu i macierzyństwie Syna Bożego, o czci należnej Tobie jako Matce Bożej i naszej Matce w porządku wiary i jako wzorze zjednoczenia z Bogiem.

Maryjo, ratunku naszych dusz,
Maryjo, drogo do Jezusa i ludzi,
Maryjo, nauczycielko miłości i pokory,
Maryjo, prządko życia naszego,
Maryjo, Matko nasza,
Maryjo, Królowo serc naszych.

Pragniemy uczestniczyć w tajemnicy zbawienia i wyciągając kolce grzechu raniące Twe Niepokalane Serce Maryjo, z Tobą mówić Bogu "tak"

Jeśli odpowiedziałeś już na wezwanie Maryi - witamy w Armii Niepokalanej

Armia Niepokalanej